barbekü

Semt Semt Siirt

Semt Semt Siirt

İlimizin daha önce kurulmuş olan şehir merkezi şimdilerde ikiye ayrılmış durum da önümüze çıkmaktadır.Eski yerleşim birimlerinin yavaş yavaş bırakılarak siirt'in kuzeybatı yönüne doğru kayması ve buralarda yeni yerleşim birimlerinin kurulması sonucuyla şehir ikiye ayrılmıştır. Biz bu yerleşim birimlerine eski ve yeni siirt dersek yanlış söylememiş oluruz. Eski siirt şehrin güney ve doğu yönlerinde kalmakta, imar açısından pek elverişli olmayan bir zeminde yer almaktadır.

Bu bölgede evlerin çoğunluğunun eski ve kireç taşı olan (Cas) malzemesinden kullanılarak yapıldığı eskiden kalma birçok evin bulunduğu; bazılarının şu an kullanılabilecek halde bulunmayışı belkide siirt' in neden kuzeye doğru kaydığının en önemli cevaplarından biri olabilir.Bu bölgede daha çok köylerini bırakıp gelen ve gelir düzeyi az olan insanlar oturmaktadır.Yeni siirt ise şehrin yukarıda ifade ettiğimiz gibi kuzey batı yönünde bulunmakta ve daha modern bir şehir görü nümünde hızla betonlaşmaya doğru gitmektedir. Her gün yeni yeni yapılan 7-8 katlı binalar ve apartmanlar bu bölgenin çehresini yakında tamamen değiştireceğinin bir habercisidir.Şimdi biraz daha yakından tanıtımaya devam edelim...


Bahçelievler

Yeni siirt'in en gözde semtlerinden biri olan bahçelievler şehrin göbeğinde oluşu ve apartmanların hızla yükselişi sayesinde herkesin tercih ettiği bir yerleşim birimi olmaktadır. Eski evlerin bulunmayışı ve en önemlisi siirtin en işlek caddelerinden biri olan Güres caddesi üzerinde bulunması dahada gelişeceğinin bir göster gesidir.Çoğunlukla yerleşim birimlerinin oluşu ve çevrede hiçbir sanayi işletmesinin bulunmayışı semte büyük bir avantaj sağlamaktadır.

 

Kooperatif

Adından bir kooperatif bulunduğu anlaşılmakta, fakat; aslında hiçbir kooperatifin bulunmadığı ve adını nereden aldığı ne kadar merak uyandır sada, bu bölge çoğunlukla apartman ve müstakil yerleşim birimlerinden oluşmaktadır. Şehrin kuzeybatısında yer alan bu semtimiz 5-10 sene öncesinde tarla ve arazilerin bulunduğu bir bölgeydi. Şu an hızla gelişmekte ve büyümekte dir. Bu semtte iki önemli okulun bulunması (Anadolu Lisesi ve 14 Eylül Şeref Lisesi) semtin daha fazla tercih edilmesinde rol oynamaktadır.

 

Doğan Mah (Holeniye)

Şehrin güney tarafında bulunması ve eski siirt dediğimiz bölge içinde yer alması mimari yapı bakımı ndan eski yerleşim özellikleri sergileyen evlerin yarısının cas cinsinden tabir edilen evlerden oluşması bu semtimizinde gelişmesinde bir engel teşkil etmektedir.

 

Çal Mah (Sıveyka)

Bu semtimizde şehrin güney kesiminde yer almaktadır. Mimari yapı olarak eski evlerin bulunduğu, sokaklarının darlığı bu semtimizinde yavaş yavaş yok olacağının bir göstergesidir.

 

Kızlar Tepesi

Bu semt kentin batı tarafındadır. Kentin tam olarak ortasında, yükseltisi az olan şehre hakim bir tepe üzerindedir. Bol ağaçların bulunduğu yerleşim birimlerinin eskiden az oluşu sayesinde şehrin en güzel semtlerinden birisiydi. Ağaçlar arasında bulunan mesire yerleri siirtlilerin hafta sonlarını değerlendirdikleri bir alan olarak kullanılmaktaydı. Malesef günümüzde bu bölgenin de yavaş yavaş betonlaşmaya doğru gitmesi kentin olmayan yeşillikler' in yok olmasına sebep olmaktadır.

porlandDesign: Epikman